Hyytiälän metsäaseman opetus- ja tutkimuskoealahaku


Haku löytää yleisimmät hakusanat tai sanan osat, joilla kuvaillaan koealan käyttötarkoitusta, kasvupaikkaa, metsänhoitotoimia, puustomittauksia ja puulajistoa. Hakutulokset sijaitsevat sitä ylempänä hakutuloksissa mitä useampi hakutermi koealan kuvailutietoihin sisältyy. Kaikki löytyneet hakutermit eivät ole esillä tulostaulukossa. Haku ei löydä harvinaisimpia kuvailutietoja.

Opetus- ja tutkimuskoealatiedot ovat vapaasti käytettävissä opetus- ja opiskelutarkoituksiin, mutta julkaisemisesta muissa yhteyksissä on sovittava erikseen (hyytiala-info@helsinki.fi). Hyytiälän tutkimuskoordinaattori ja tutkimusteknikko voivat avustaa tarkempien hakujen teossa tai aineistoihin liittyvien taustatietojen selvittämisessä.